Dierfysiotherapie voor Honden

Honden kunnen veel baat hebben bij fysiotherapie, lees hieronder meer over:

Indicaties bij honden

Onderzoek

Behandeling

Tarieven en verzekering

Indicaties bij honden

 

Voor een hond is het van essentieel belang dat het goed en zonder problemen kan bewegen.

Als een hond een lichamelijk probleem heeft kan het dit op verschillende manieren uiten. Honden zijn vaak meesters in het compenseren van hun klachten en willen niet snel laten zien dat ze ergens last van hebben, het is dus goed om ook op de kleine signalen te letten zoals gedragsverandering, zich niet meer graag laat borstelen, temperatuursverhoging, zwelling en bijvoorbeeld gespannen spieren.

Een aantal symptomen op een rij:

 • Onregelmatigheid / kreupelheid
 • Zwelling
 • Lokale temperatuurverschillen
 • Pijnlijke plekken bij aanraking of borstelen
 • Gespannen spieren
 • Moeilijk uit de mand komen of in en uit de auto springen
 • (Start)stijfheid of moeizaam opstaan/ bewegen, korte passen
 • Vaak struikelen of slepen met de benen
 • Slechte balans, ongecoördineerde gang
 • Problemen bij ontlasting (rug slecht bol maken) of urineren (poot niet op kunnen tillen)
 • Anders zitten, bijvoorbeeld op 1 bil
 • Krachtverlies, gedeeltelijke of gehele verlamming, incontinentie
 • Gedragsverandering (bijvoorbeeld agressie / lusteloosheid)
 • Prestatievermindering

Alle lichamelijke problemen aan het bewegingsapparaat zijn een indicatie voor dierfysiotherapie. Zowel acute als chronische klachten kunnen worden behandeld. Bij twijfel of vragen kunt u altijd contact opnemen. Bij ernstige problematiek altijd eerst uw dierenarts raadplegen. Wanneer uw dierenarts de diagnose heeft gesteld kan deze uw hond doorverwijzen voor fysiotherapie.

De volgende aandoeningen zijn o.a. te behandelen met fysiotherapie:

 

 • Rug- en halsproblematiek (bijv. stijfheid, artrose, hernia, lumbosacrale instabiliteit)
 • (Sub)acute letsels aan spieren, pezen, banden en/of gewrichten
 • Artrose, reumatische aandoeningen, spondylose en OCD
 • Heupdysplasie (HD)
 • Elleboogdysplasie (ED, LPA, LPC)
 • Ouderdomsverschijnselen
 • Gewricht-, pees-, slijmbeursontstekingen
 • Pijnklachten waarbij geen gebruik gemaakt mag worden van pijnmedicatie
 • Open wonden of verkleefde littekens
 • Neurologische aandoeningen, verlammingsverschijnselen, ataxie
 • Revalidatie na botbreuken, operatie of ziekte (bijv. na heup of knieoperatie)
 • Preventief (zodat u klachten kunt voorkomen)

Blijf oplettend, er op tijd bij zijn kan chronische klachten voorkomen!

Ook jonge honden kunnen al snel iets oplopen. Vaak herstellen ze snel, maar soms blijven blokkades, bijvoorbeeld in de rug, aanwezig.

Het is belangrijk om altijd naar je hond te blijven kijken en veranderingen op te merken.    Zo voorkom je dat klachten chronisch worden en blijvende veranderingen ontstaan.

Onderzoek

 

Tijdens de eerste behandeling wordt vooraf een volledig onderzoek afgenomen bij uw hond.

Beginnend met een intake gesprek, waarbij de dierenfysiotherapeut in gaat op alle aspecten van de huidige klacht van het bewegingsapparaat, maar ook op voorgaande problemen en de algemene gezondheid van uw dier. Informatie van uw dierenarts is daarom erg belangrijk.

Daarna vindt er een inspectie in stand plaats. Uw hond wordt geobserveerd in stand. Er wordt gelet op verschillen in de symmetrie, stands veranderingen of afwijkingen van de extremiteiten en de wervelkolom, zwellingen etc. Gevolgd door een algemene palpatie waarbij de hond volledig bevoeld wordt op afwijkingen (zoals temperatuursverhoging, spierspanning en zwellingen). Dan vindt de inspectie in beweging plaats. De verschillende gangen worden geobserveerd en beoordeeld in de rechte lijn en op de volte (cirkel) aan de riem. Hierna wordt bevoeld of er veranderingen na het bewegen zijn ontstaan.

Vervolgens vindt het functieonderzoek plaats waarbij de gewrichten (van wervelkolom, voorhand en achterhand), spieren en banden worden getest op beweeglijkheid en de aanwezigheid van pijn. Eventueel aangevuld met specifieke testen zoals een neurologisch onderzoek.

Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek zal er een diagnose en prognose worden gesteld en vervolgens een behandelplan worden opgemaakt. Dit gaat in overleg met de eigenaar (en evt. dierenarts).

Meestal wordt er tijdens het eerste consult na het onderzoek gelijk gestart met de behandeling.

Behandeling

 

Aan de hand van het onderzoek, de hulpvraag van de eigenaar en het opgestelde behandelplan wordt de behandeling ingezet.

Binnen de fysiotherapie zijn er verschillende interventies (behandelmogelijkheden) om mee te werken en het beoogde doel te behalen.

Advies en uitleg 

Binnen de behandeling is advies en uitleg één van de belangrijkste onderdelen. Om juiste beslissingen te kunnen maken over het welzijn van uw hond is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de aard van de aandoening, het beloop van de klacht en het herstel-proces. Advies zal gaan over wat u zelf kunt doen, hoe u er het beste mee om kunt gaan, welke maatregelen er genomen dienen te worden, maar ook bijvoorbeeld over voeding en uitlaatregime.

Oefentherapie

Met oefentherapie worden de oefeningen bedoeld die tijdens of na de behandeling als huiswerk worden gegeven.  Deze oefeningen kunnen gericht zijn om de mobiliteit (beweeglijkheid) te vergroten, maar er kan ook gedacht worden aan spierversterking, ontspanning, verbeteren van stabiliteit en coördinatie of het uithoudingsvermogen.            Het belang zit er ook vooral in om recidieven te voorkomen.

Mobilisatie

Mobilisatie wordt uitgevoerd door de fysiotherapeut in de desbetreffende gewrichten die bijvoorbeeld beperkt zijn in hun beweeglijkheid. Het doel van mobiliseren is om de beweeglijkheid te vergroten, meer ontspanning te creëren en pijn te verminderen. Mobilisaties kunnen in rustige herhaaldelijke bewegingen uitgevoerd worden of door middel van manipulaties.

 

Massage- en rektechnieken

Massage heeft een gunstig effect op de doorbloeding van bindweefsel (pezen, spieren, banden) en de activiteit van het lymfestelsel wordt gestimuleerd. Hierdoor kan optimaal herstel plaatsvinden. Verschillende massage- en rektechnieken kunnen worden toegepast om spierspanning, littekenweefsel/ verklevingen te normaliseren en eventueel aanwezige zwelling te verminderen. Het werkt pijn verzachtend en brengt geestelijke ontspanning, kortom het heeft een positieve werking op de gehele gezondheid van de hond.

Fysische therapie

Hierbij wordt gebruik gemaakt van apparatuur, zoals laser, ultrageluid, elektrotherapie en ook koude- en warmte therapie. Deze hebben als effect het verminderen van pijn, het stimuleren van celactiviteit en het verbeteren van de bloedcirculatie. Dit wordt veel gebruikt bij herstel na botbreuken, wondgenezing, peesblessures en aandoeningen als o.a. artrose en reuma.

Medical taping

Medical taping wordt binnen de behandeling als extra interventie toegepast om sneller tot een resultaat te komen. De tape zorgt er voor dat het weefsel van het lichaam beter kan regenereren doordat bepaalde processen in het lichaam ondersteund of geactiveerd worden. Door de tape worden dus blokkades die het herstelproces vertragen, verminderd dan wel opgeheven.

 

Dryneedling

Dryneedling wordt binnen de fysiotherapie toegepast om (vaak chronische) spierklachten te verbeteren. Door met een dunne acupunctuurnaald een specifieke spier aan te prikken worden spierverhardingen (myofaciale triggerpoints) snel en effectief ontspannen.

Meestal is de verbetering direct voelbaar. 

TTouch

De grondlegger van TTouch is Linda Tellington-Jones. Het omvat subtiele aanrakingen  (vaak cirkelvormige massages), hulpmiddelen (zoals de rap) en leidoefeningen, met als doel een vertrouwensband te kunnen opbouwen, meer lichaamsbesef en ontspanning bij de dieren.

Niet effectieve bewegings-patronen worden doorbroken en bovendien stimuleert TTouch het zelf genezend vermogen.

Cranio Sacraal Therapie

CST is een ander milde aanrakingsmethode komend uit de osteopathie. Doordat er hersen- en ruggenmergvloeistof  zich in een bepaald ritme door het lichaam verplaatst, kunnen blokkades via deze subtiele technieken gevoeld worden. Met deze subtiele technieken wordt het bindweefsel, dat de schedel en heiligbeen aan elkaar verbindt, van blokkades ontheven. 

Preventieve zorg

Bij preventieve zorg kan gedacht worden aan voorkomen van (terugkerende) klachten, sportmedische begeleiding en trainingsadvies. U kunt dus ook uw hond preventief laten onderzoeken en behandelen om klachten te voorkomen en te zorgen dat uw hond optimaal kan presteren.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is voor het verzachten of verlichten van de klachten, wanneer genezing niet meer kan plaatsvinden. Denk hierbij aan de ouder wordende honden, die stijver worden door artrose (slijtage) of dieren met een chronische aandoening zoals HD, die niet te genezen zijn, maar fysiotherapie nog wel verlichting kan bieden, zodat de kwaliteit van leven hiermee verbeterd kan worden.

Duur behandeling  

Een hond reageert over het algemeen veel sneller op de fysiotherapeutische behandeling dan een mens. Meestal zijn er ongeveer 3-6 behandelingen nodig om het gewenste resultaat te bereiken. Indien er na 4-5 behandelingen geen veranderingen hebben plaatsgevonden wordt met eigenaar (en dierenarts) overlegd over verdere verloop van behandeling en maatregelen.

 

Een vervolgafspraak zal minder lang duren dan het eerste consult (intake en onderzoek). Tenzij er langer dan 3 maanden tussen de vorige behandeling zit of het een andere klacht betreft, want dan zal opnieuw een intake moeten plaatsvinden voor een juiste beoordeling en behandeling.

Eigenaren die eenmalig preventief advies of informatie willen verkrijgen, hebben vaak aan 1 behandeling voldoende. Bij oudere dieren of dieren met een chronische aandoening kan het zijn dat fysiotherapeutische behandeling voor een bepaalde (langere) tijd gewenst is, zodat de kwaliteit van leven gewaarborgd blijft.

 

Behandellocatie

Honden behandel ik het liefst in eigen huis, waar ze zich veilig en op hun gemak voelen. Op aanvraag komt het ook voor dat ik honden behandel bij de dierenartspraktijk, wanneer deze verzoekt om gedetailleerd overleg over onderzoek en behandeling.

Ook andere dieren kunnen behandeld worden voor fysiotherapie indien dat nodig is.

Tarieven en verzekering

Heeft u een verzekering voor uw hond afgesloten? Dan kan dierfysiotherapie vergoedt worden, dit is afhankelijk van de verzekering die u heeft afgesloten. U kunt hiervoor contact op nemen bij uw verzekering of verder informatie inwinnen op de volgende site:

https://dierenverzekering-vergelijken.nl/

Voor meer informatie over de tarieven klikt u hier.